Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Nellers (Nöller) Georgs Matiāss (? – l712  Rīgā) – vācu tautības grāmatu iespiedējs un  tirgotājs.

1663 pieteicies Rīgas tipogrāfa amatam, pieņemts 1684. Zviedrijas karaļa privilēģija 1685. 1 No rātes saņēmis honorāru par atsevišķiem iespiedumiem.  Spiestuve atradās Krāmu ielā (Tirgoņu ielas stūrī?). 1702 atvēra veikala filiāli pie Pērnavas universitātes. Par saviem līdzekļiem iespiedis vācu valodā luterāņu baznīcas, skolas un praktisku literatūru, laikrakstu “Rigische Novellen”(līdz 1710). Apbedīts Dombaznīcā.

Latviešu valodā iespiedis Vidzemes luterāņu baznīcas rokasgrāmatu vairākās daļās (1685, 1693, 1696–1703), atsevišķas dziesmu un lūgsnu grāmatas, katehismus, G. Manceļa sarunas “Zehen Gespräche” (2.izd. 1685) un  viņa sprediķu grāmatas 2. un 3. izdevumu “Lang-gewünschte Lettische Postill” (1699), G. Dresela gramatiku (1685), L. Depkina^  un anonīmu vārdnīcu (1688, 1704, 1705), J. Višmaņa poētiku “Der Unteutsche Opitz” (1697), ābeces, L. Depkina t.s. “Jāņa Stakles gaudu dziesmu”(1703) likumus  un administrācijas rīkojumus, dažus personālus svinību sacerējumus, kopskaitā ap 60 iespieddarbu.

Lit. : Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkust in Riga 1588–1888.  R., 1890.

Il.: Višmanis J. Der Unteutsche Opitz  - R.,1697. Titlp.Puksov F. Ajalooline Ajakiri. - 1932. - Nr.2. - Lk. 97.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.