Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zirģelis Eduards (Dzimis Veselavas pag., # 1902–1914) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Dzimis zemnieka ģimenē. 1902 saņēmis atļauju atvērt grāmatu veikalu ar lasāmbibliotēku Rīgā Tērbatas ielā 13. 1909 laidis klajā savas tirgotavas grāmatu katalogu. 1911–1914 veikals atradies Slokas ielā 27.

Ar grāmatu izdošanu nodarbojies 1903–1912, apgādājis 35 grāmatas latviešu valodā. 1905–1906 apgādājis sociāldemokrātiskas ievirzes autoru (V. Brakes, K. Kautska, V. Lībknehta, A. Mengera) publicistiskus sacerējumus, krievu autoru (A. Čehovs, L. Andrejevs, M. Gerbanovskis, V. Veresajevs) tulkojumus, latviešu literātu grāmatas (Ed. Treimaņa–Zvārguļa, “Rakstniecības almanahs” (1908), rakstu krājums “Pie degošām mājām” (1906), J. Dievkociņa vadītā sērija “Jaunā bibliotēka” (1903–1905)). Par dalību revolucionāras ievirzes literatūras izplatīšanā 1906. 5. sept. apcietināts, taču acīmredzot drīz atbrīvots, jo grāmatveikala koncesija netika anulēta. Apgādājis arī ābeces un bilžu grāmatas bērniem, medicīnas un medicīniski psiholoģiskas grāmatas, “Jauno ārstniecības kalendāru” (1910). Vairījies no seklas izklaidējošas un laika kavēkļa literatūras, apgāda darbību noteica idejiski motīvi.

Av.: Rīgas adrešu gr. 1906–1914; LVVA, 12. f., 1. apr., 22.l., 265., 267., 319. lp.; 23.l., 462., 463., 560. lp.;  Mis.; Literārais mantojums. R., 1962, 236.–237. lpp.

 L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.