Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ozoliņš  Dāvis (1856 28.jūl. Bilskas pag. Bānūzī – 1916 23.jūl. Apē) - skolotājs, sabiedrisks darbinieks, etnogrāfs, folkloras materiālu vācējs, bibliotēku dibinātājs, personiskas bibliotēkas īpašnieks.

 1868-1871 mācījies Smiltenes pagasta Māloves skolā,  1872-1874  Smiltenes  draudzes skolā, 1874-1876  Valkas skolotāju seminārā. 1876-1908 strādājis par skolotāju Jaunrozes Daukšānu skolā, 1908 –1912  Seces pamatskolā. O. iesniedzis lielu daļu no 1881 izdotajiem Fr. Brīvzemnieka rediģētajiem Latviešu tautas etnogrāfiskajiem materiāliem, iesūtījis folkloras materiālus Kr. Baronam, A. Lerhim- Puškaitim, publicējis apcerējumus "Dienas Lapas" etnogrāfiskajā pielikumā, Austrumā u.c. Daļa no O. sakopotajiem 33 rokraksta sējumiem par tautas tradīcijām nodoti Folkloras krātuvei, daļa gājusi bojā 1. Pasaules karā.

No 1866 veidojis personisko  bibliotēku, 1916 tajā bija ap 5000 grāmatu (tagad bibliotēkas katalogs glabājas LAB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā (Ms 1153, 13, Nr. 6) ). 1877  nodibinājis Grāmatu biedrību Jaunrozē, bet 1894 martā sācis darbu pie Daukšānu skolas Jaunrozes bezmaksas publiskās bibliotēkas izveides, kas rusifikācijas politikas un birokrātisku iemeslu dēļ ievilkās līdz 1898 sākumam ( atļauja 1897 16.aug.). 1903 bibliotēkā bija  312 lasītāji, 1322 grāmatu un laikrakstu, 1508 bibliotēkas apmeklējumos tika izsniegtas 13.429 iespieddarbu vienības. Bibliotēkai bija laba uzskaites un katalogu sistēma (alfabētiskais, sistemātiskais katalogs). Tā bija šī laika lielākā Latvijas lauku  bibliotēka. 1903 O. nodibināja arī Apukalna lauksaimniecības biedrības bibliotēku un interesējās par citām lauku bibliotēkām, sniedza ziņas RLB Derīgu grāmatu nodaļai par Jēkaba Grestes ^ Māloves skolas,. O. Fromholda- Treija ^ Apukalna.u.c. bibliotēkām.

Lit.: J. Kriškāns. Ziņas par bibliotēkām, iesūtītas RLB Derīgu Grāmatu Nodaļai uz viņas uzaicinājumu 1903.g. vasarā. No:  Derīgu grāmatu nodaļas kalendārs 1904. gadam. R., 1903; Mūsu bibliotēkas 1903.gadā. Derīgu grāmatu nodaļas kalendārs 1905.gadam.  R., 1904.

 

Av.: D.Ozoliņa rokrakstu fondi:  LNB  RA 77; LAB Ms 1151,  inv.nr. 15392; LVVA 5469 f.

V. Stikāne

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.