Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Pfeilicers-Franks (Pfeilitzer, gen. Frank,) Pēters (Ferdinands ? # 1806, l807 ) - muižnieks, Kurzemes guberņas administrācijas amatvīrs, grāmatu apgādātājs un  izplatītājs.

Dobeles apriņķa maršals. Dzīvojis Sesavā. 1806 izplatījis Neredzīgā Indriķa “Dziesmas” (20 eksemplārus). 1807 apgādājis V. V. M. Ganckauva norādījumus latviešu zemniekiem par pienākumiem zemessardzē  “Dienas gaisma ir redzīgam ģeldīga”.

Av.: Par Ganckauva “Dienas gaismu..” : Sk.-t- . 1807 a. W. Unt. 1807 Nr.5; Lit. Anz. 1807. - Mit. Ztg. Beil. 1807 Nr. 12.

Pf.-Franks - Kreismarschall auf  Sessau.   

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.