Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Pūcīšu Ģederts (īst. v. Ģederts Eilenbergs, 1847 (17.) 30. jūl. Kroņa Vircavas Pūčos – 1919 3. jūn. Jelgavā) – žurnālists un sabiedrisks darbinieks, grāmatu apgādātājs, veikala un maksas bibliotēkas īpašnieks.

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Vircavas pagasta Mādžas skolā, beidzis Jelgavas ģimnāziju, studējis medicīnu Leipcigas un Jēnas universitātēs. 1879 medicīnas zinātņu doktors, papildinājies Jēnas un Drēzdenes klīnikās. Iedzimtas sirdskaites dēļ nav varējis nodarboties ar ārsta praksi, tādēļ pārdevis lauku mājas un 1880 nopircis Kristapa Buša^ grāmatu veikalu Rīgā.  1881–1882 RLB Teātra komisijas priekšsēdis, 1883 nodibinājis Rīgas latviešu amatnieku palīdzības biedrības krāšanas un aizdošanas kasi, darbojies atturības biedrībā “Auseklis”. 1890. gados pārcēlās uz Jelgavu, dzīvoja Aleksandra prospektā 7. Jelgavas  Latviešu biedrības teātra komisijas priekšsēdis 1910–1912, vadījis Jelgavas savstarpīgo kredītbiedrību. Gadu gaitā kļuvis par bagātu namīpašnieku, fabrikantu un finansistu. Apbedīts Vecsvirlaukas pagasta Vimbas kapos.

Darbojies presē, jau studiju gados “Baltijas Zemkopja” korespondents,  viens no laikraksta izdevējiem. Piedalījies “Dienas Lapas” dibināšanā,  viens no izdevējiem. Presē publicējis rakstus par medicīnu, lauksaimniecību, sāstu tulkojumus, satīriskus dzejoļus un anekdotes.

1779–1908 P. pieder grāmatu veikals un maksas bibliotēka Rīgā Tērbatas ielā 22. Vienu grāmatu izdevis 1874, profesionāla izdevējdarbība no 1880. Grāmatu iespiešanai izmantojis dažādas Jelgavas un Rīgas spiestuves. Lielākā daļa grāmatu iespiesta pie E. Zīslaka^, M. Jākobsona^, un A. Gruthusa^. 19. gs. 80. gados P. bija izcilākais latviešu grāmatu apgādātājs. 1874–1912 apgādājis  ap 130  grāmatu, to skaitā nozīmīgi latviešu autoru (F. Mālberga, J. Frīdenberga-Mieriņa, J. Lautenbaha-Jūsmiņa, A. Pumpura Vensku Edvarda, J. Ilstera, u. c. ) sacerējumi, pasaules literatūras klasiķu (F. Šillera, Š. Petefi, N. Gogoļa, I. Turgeņeva) darbu tulkojumi,  mācībgrāmatas. 1882–1898 izdevis “Īsto tautas kalendāru”.

Il. : P. portrets LAB Rokr. un reto gr. nod. gr. izd. fotogr. krāj.

 L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.