Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dravnieks Jēkabs  ( arī Draviņ-Dravnieks,  1858 23. sept. Bilskas pag. Dravniekos, Valkas apr. -1927 21. dec. Rīgā) - pedagogs, leksikogrāfs, tulkotājs, publicists, izdevniecību darbinieks.

     Dzimis saimnieka ģimenē. Mācījies Brantmuižas pagastskolā, Ērģemes draudzes skolā, Valkas apriņķa skolā, Tērbatas skolotāju seminārā (1877-1879). 1879-1895 strādā par skolotāju Tbilisi baznīcas skolā, Vecsātu zemkopības skolā, Jelgavas pilsētas skolā.

     1887 korektors E.Zīslaka izdevniecībā. 1890 atver grāmatu veikalu Jelgavā, Lielajā ielā 20, 1893 nopērk E.Zīslaka spiestuvi, 1892-1895 izdevējs un redaktors žurnālā "Austrums" un "Zemkopis". Pēc D. bankrota 1895 viņa uzņēmumu pārņem J.Landsbergs. RLB izdotās "Konversācijas vārdnīcas" tehniskais redaktors (1903-1919). TZO 3.šķ. (1926).

     Pirmais D. izdevums - paša stāsts "Brūtes meklētājs" (1886). 1889 sāk regulāru izdevēja darbību. Kopskaitā D. izdevis > 60 grāmatas: daiļliteratūru, mācību grāmatas, praktiska satura literatūru, kalendārus ("Austruma" kalendārs 1892-1894) un muzikālijas.

     Nozīmīgākie D. izdevumi: R.Blaumaņa stāstu krājums "Pie skala uguns" (1893), Aspazijas drāma "Vaidelote" (1894), V.Šekspīra "Hamlets" (1892) - pirmais grāmatā izdotais Š. darbs latviešu valodā, K.Mīlenbahs "Daži jautājumi par latviešu valodu" 1.laid. (1891), enciklopēdisku rakstu virkne "Latvju tauta" (1892-1894, t.sk. Pavasaru Jāņa "Latviešu rakstniecības vēsture" (1893) - pirmā plašākā latviešu literatūras vēsture), krājums "Sēta, daba, pasaule" 8. burtn. (1893). 1891-1894 iznāk pirmās universālās latviešu enciklopēdijas "Konversācijas vārdnīcas" 25 burtn. (27.-28.burtn. izd. H.Alunāns 1897-1898).

     D. rakstījis par E.Zīslaku ( "Austrums" 1888), a/s "Valters un Rapa" ("Laika grāmata" 1922. gadam).

Lit. : Gulbis A. Jēkabs Dravnieks. IMM, Nr.1 (1928),60.-61.lpp.; J.Dravnieks - valodnieks un grāmatizdevējs. No: Labrence L. Jelgavas grāmata. Rīga : Zinātne, 1984, 80.-89.lpp.; Zanders V. Jēkabs Dravnieks - ideālists latviešu grāmatniecībā. LZAV,  Nr.4/5/6 (1999), 102.-105.lpp.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.