Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rainis (īst. uzv. Pliekšāns) Jānis (1865 30. aug. (11. sept.) Dunavas Varslavānos –  1929 12. sept. Majoros) – rakstnieks, grāmatniecības organizētājs.

Dzimis muižu nomnieka ģimenē. Mācījies Grīvas skolā, 1879–1883 Rīgas pilsētas ģimnāzijā 1884–1888 studējis jurisprudenci Sanktpēterburgas universitātē. 1889–1891 jurists Viļņā un Jelgavā. Jaunstrāvnieks, vēlāk sociāldemokrāts. 1891–1895 “Dienas Lapas” redaktors. 1895–1897 notārs Jelgavā. 1897–1903 apcietinājumā Panevežā, Liepājā, Rīgā, izsūtījumā Slobodskā (Vjatkas guberņā). 1905 aktīvi piedalījies revolūcijā, emigrējis uz Kastanjolu Šveicē. Tur dzīvojis līdz 1920. Rīgā Satversmes sapulces un Saeimas deputāts. 1921–1925 Nacionālā teātra direktors, 1926–1928 izglītības ministrs. Dzejas krājumi, lugas, proza, publicistika, tulkojumi. Apbedīts Rīgā Raiņa kapos.

1893 no ārzemēm nelegāli atvedis marksistisku literatūru. Sastādījis un rediģējis zinātnisku un beletrisku rakstu krājumu. “Kopums” (1. sēj. 1907 I. Baumaņa^  apgādā “Spēks”; 2. sēj. nav iznācis). Sastādījis “J.  Raiņa Virpuļa kalendāru” 1907.–1909. gadam ar literāro daļu “Virpulī” (apgādājis D. Zeltiņš^  un A. Gulbis^  Sanktpēterburgā; kalendārs 1909. gadam nav iznācis). Kopš 1909 sadarbojies ar A. Gulbi grāmatas sērijas “Universālā bibliotēka” lietās – oficiāli tās virsredaktors, faktiski organizētājs un vadītājs. Sevišķi uzsvēris, ka sērijas pamatam jābūt pasaules literatūras klasisko darbu tulkojumiem lētos izdevumos. 1911–1914 iznākuši apmēram 200 sērijas laidieni, tirāžas sasniedza 6000 eksemplārus. 1920 –1929 darbojies komunistiskā grāmatu apgāda “Daile un darbs” legālajā vadībā, piedaloties daiļliteratūras izdošanas jautājumu izlemšanā. Grāmatniecības vēstures fakti R. priekšvārdos viņa darbu publicējumiem kopotajos rakstos  “Dzīve un darbi” (1925), apcerējumā “No latviešu sociāldemokrātiskās preses bērnības” (Sociāldemokrāts. - 1922. - Nr. 6).

Lit. : Karulis K. Rainis un “Universālā bibliotēka”. Karogs. Nr. 9,  1977. ; Rainis J. Kopoti raksti. 1–25. sēj. R. , 1977–1986.  Rone B., Ronis I. Jānis Rainis-Pliekšāns – dzejnieka nāve, attiecības ar LKP un nacionālajām minoritātēm.  LZA Vēstis, Nr. 4/5/6, 1999.  

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.