Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Reiers (Reyher) Gustavs Ādolfs ( 1794 19. (30.) dec. Cēsīs – 1864 18.(30.) janv. Jelgavā) -  vācu tautības grāmatu apgādātājs un tirgotājs, maksas bibliotēkas īpašnieks.

Dzimis zeltkaļa ģimenē, agri zaudē tēvu. No 1813 darbinieks  K. J. G. Hartmaņa grāmatu veikalā Rīgā, pēc tam veikalvedis Deibnera un Treija grāmatu veikala Jelgavas filiālē. 1826 Jelgavā Tirgus un parādes laukumā 15 atvēra veikalu “Buch- und Musikalienhandlung “ (vēlākos gados darbojās ar nosaukumu “Verlagsbuchhandlun von G. A. Reyher”), nodibināja sakarus ar vācu grāmatizdevējiem. 1857 R. pārdeva veikalu un bibliotēku F. Besthornam^,  paturot sev apgādu.  R. izdevis ap 122 grāmatu - Baltijas vācu zinātnieku un Tērbatas universitātes Medicīnas fakultātes disertantu darbus. R izmantoja Leipcigas iespiedēju F. Nīsa un A.T. Engelharta pakalpojumus, tāpēc apgāda grāmatas atšķīrās no  tā laika Latvijas spiestuvju produkcijas ar augstāku kvalitāti.  

R. laidis klajā 23 latviešu grāmatas. Nozīmīgākie izdevumi : A.Spāģa  “Bērnu prieks jeb maza grāmatiņa, caur ko bērni viegli, ātri un skaidri var iemācīties lasīt” (1844),  K. Barona “Mūsu tēvzemes aprakstīšana” (1859) , “Pasaciņas priekš bērniem”(1859), H. Kavala “Dieva radījumi pasaulē”(1860), E. Dinsberga “Māte”(1861), G. Brašes “Mērīšanas mācība ļaužu skolām “ (1862). Izdodot latviešu atmodas laika autoru darbus, R. apliecināja savu atbalstu topošajai latviešu zinātnei un literatūrai.

R  maksas bibliotēkā bija grāmatas vācu, franču un angļu valodās, bibliotēkā varēja arī īrēt notis. Bibliotēka izsūtīja grāmatas  arī pa pastu ādas futlāros. 1851 bibliotēkā bijuši  4653 sējumi.

Savus līdzekļus R testamentā novēlēja Jelgavas un Cēsu pilsētai labdarīgiem mērķiem. 1888 Jelgavā par šiem līdzekļiem tika uzcelta patversme tirgotāju un amatnieku atraitnēm (“Reyhersche Stiftung”) .

Lit. : Labrence L. Jelgavas grāmata.  R.,1984.

Il. : J. Dēringa  gleznotais G. A. Reiera portrets Ģ. Eliasa Jelgavas Mākslas un vēstures muzejā . Reiera grāmatveikals Jelgavā (Schlau K.-O. Mitau im 19. Jahrhundert. - Wedemark-Elze, l995. - Abb.53., 74a)

Piez. :  Portreta o. p. doti G. A. Reiera dzīves dati (sk. raksta sāk.). DBL par Reijera nāves gadu (pēc L. Labrences domām - kļūdaini) uzr. 1868.

L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.