Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Reinbergs Ādolfs Ādams (ps. Spodrkalns, #1879–1913) –grāmatu apgāda, spiestuves,  veikala un  bibliotēkas īpašnieks, sabiedrisks darbinieks.

Vānes pagasta zemnieks. Darbojies Jelgavā, aktīvi iesaistījies Jelgavas Latviešu biedrībā, bijis Teātra komisijas priekšsēdis, ar pseidonīmu Spodrkalns darbojies kā aktieris.

Iespiedēja amata prasmi apguvis līdz 1879,  praktizējoties  Stefenhāgena^ spiestuvē. 1885 iekārtojis grāmatu spiestuvi ar tam laikam jaunāko tipogrāfijas tehniku un litogrāfiju Lielajā ielā 17. Iespiedis daudz sīkiespieddarbu,  arī citu apgādu grāmatas, to skaitā ap 40 H. Alunāna^ izdevumu. 1892 atvēris grāmatu veikalu ar  lasāmbibliotēku. 1895 R. uzņēmums pāriet A. Gēmūta^ īpašumā. 1913 febr.  dzīvojis Rīgā Stabu ielā 27, dz. 7, lūdzis politiskās uzticamības apliecinājumu tipogrāfijas atvēršanai Peldu ielā 27.

R. apgādājis 35 grāmatas : Ā. Alunāna memuārus “Ievērojami latvieši”( 1887), daudzus lugu izd. (Ā. Alunāna “Lielpils pagasta vecākie” (1888),  Šneiderienes” (1889), “Sādžas dakteris” (1892). J. Dubura “Ērglis un Šperbers” (1892), J. Straumes “Vagars” (1892) u. c.), paša sastādīto “Rokas grāmatiņu  teātra vadoņiem” (1891).

Lit. : Līgotņu Jēkabs. Jelgavas Latviešu biedrība 50 gadu kultūras darbā (880–1930).  Jelgavā,

l930 ;  Labrence L. Jelgavas grāmata.  R.,1984.

Av.: LVVA  3. f., 8. l., 295.–297. lp.

L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.