Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Reiters Jānis (Johannes Reuter,  ap 1632 Rīgā  - 1695 vai 1697 Dūderhofā, tagad Sanktpēterburgas teritorijā Krievijā) – latviešu tautības luterāņu mācītājs, tulkotājs, iespējams, izdevis vienu grāmatu.

Dzimis amatnieka ģimenē. Mācījies Rīgas Domskolā. 1650 studējis Tērbatas universitātē. 1656 teoloģijas maģistrs. Ap 1658 mācītājs Raunā, Dzērbenē, Drustos. 1664 no amata atcelts par lojalitāti pret katoliskajām tradīcijām. 1665 pārgājis katoļticībā un devies uz Romu.  Pēc paša R. sniegtajām ziņām strādājis zinātnisku darbu Viļņas, Francijas, Polijas universitātēs.  l670 R. atgriezies Rīgā. 1670–1671 Maskavas garnizona mācītājs. 1672–1673 atkal ieradies  Rīgā, nav saņēmis rātes atļauju bērnu mācīšanai. 1674 Vitenbergas universitātē R. Ieguvis apliecību, ka ir luterānis. 1675 studējis Rostokas universitātē, rudenī devies uz  Stokholmu, kur  Zviedrijas karalis viņu atjaunojis luterāņu mācītāja amatā. 1676 Kokneses un Aiviekstes garnizona draudzes mācītājs. l677  R. apsūdzēts Rīgas dedzināšanā, pierādījumu trūkuma dēļ no soda atbrīvots. No 1678 luterāņu mācītājs un valodu skolotājs Zviedrijā, Vācijā. Pēdējā zināmā dzīves un darba vieta – somu draudzes mācītājs Dūderhofā.

1664 Rīgā, iespējams par saviem līdzekļiem, R. laidis klajā savu Mateja evaņģēlija tulkojumu latviešu valodā. 1675 grāmatā  “Eine Übersetzungsprobe..” publicējis  vairāku Bībeles daļu latviskos tulkojumus, kas sagatavoti saistībā ar Zviedrijas valdības iecerēto Bībeles izdevumu latviešu valodā.

Lit. : Dunsdorfs E., Jēgers B. Jāņa Reitera dzīve avotu gaismā.  Arhīvs.  9. 1969 ; Reiters J. Tulkojuma paraugs  : l675 Rīgā iznākušo bībeles tekstu faksimiliespiedums / Ar B. Jēgera apceri.

[Stokholmā], l975 ; Lācis M. Jāņa Reitera dzīve ( precizējumi un papildinājumi).  Bibliotēkas – lasītājiem.  R., l984. Karulis K. Jānis Reiters un viņa tulkojums.  R., 1986.

L Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.