Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rihters (Richter) Johans Georgs Lēbrehts (1763 6. apr. (j. st.) Desavā – 1840 6. (18.) sept. Dobelē?) - vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izplatītājs, cenzors.

Dzimis vilnas vērpēja ģimenē. 1781-1785 studējis teoloģiju un filozofiju Halles universitātē, vienlaikus turienes skolās strādājot par seno valodu pedagogu. 1786-1796 mājskolotājs Kandavā, tad Cērē.1796-1803 mācītājs Lestenē,1803-1825 Dobeles un Bērzmuižas latviešu draudzē, 1825-1836 Jelgavas vācu draudzē. 1794 Halles universitātes filozofijas doktors.1815 Tērbatas universitātes teoloģijas doktors. 1813 Bībeles biedrības Kurzemes nodaļas direktors. Kurzemes Konsistorijas padomnieks, no 1833 tās viceprezidents. Kopš 1824 Kurzemes superinrintendents, kopš 1833 - ģenerālsuperintendents. 1829 Latviešu literārās biedrības goda biedrs. Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības loceklis.

 Sagatavojis publicēšanai informatīvus materiālus par Bībeles  biedrības darbu latviešu valodā. 1806 izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu” (100 eksemplārus).  1827-1839 Konsistorijas uzdevumā cenzējis reliģiska satura Jelgavas izdevumus latviešu valodā.

Av.: Grinčenko u.c.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.