Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Bergmanis (Bergmann) Johans Ludvigs Rūdolfs  (1829 9. martā Rīgā - 1913 17. jūn. Rīgā) - vācu tautības luterāņu mācītājs, bibliotekārs.

     Dzimis instrumentu meistara ģimenē. Mācījies Bērzaines ģimnāzijā (1842-1849), studējis 1849-1853 Tērbatas universitātē. 1860 mācītāja adjunkts Jaunpiebalgā, 1863 Jāņa baznīcā Rīgā un Salas pagastā. 1865-1873 mācītājs Salas pagastā, 1873-1903 Jēzus baznīcā Rīgā.

     No 1874 Latviešu literārās biedrības bibliotēkas pārziņa A.Būholca palīgs, 1875-1907 bibliotēkas pārzinis.

Lit.: Bergmann Rudolf. Kröger C. Birkenruher-Album 1825-1892, 1906-1910.  Spb.,1910, S.244; Āronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrībā savā simts gadu darbā. Rīga, 1929, 53.-54., 342.-343.lpp.; Bergmann Johann Ludwig Rudolf. Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918, hrsg. von M.Ottow u. W.Lenz.  Köln, 1977, S.172.

Il. : Portrets Āronu Matīsa grām., 343.lpp.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.