Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rītiņš (arī Rītingers, Rītings, kript. R, R-r, A. R-r, A. R-t..g, A. R-t-r, A. R.t..g.r) Andrejs (1834 18. (30.sept.)  Kuldīgas apr. Jaunmuižas (vēlāk Lutriņu) pag. – 1920 Krievijā) - skolotājs, personiskas bibliotēkas īpašnieks.

Dzimis zemnieka ģimenē. 1856 beidzis Krūtes ķesterskolu un ieguvis privātskolotāja tiesības. 1856-1885 strādājis par skolotāju Jaunmuižas pagastskolā un privāti, mācīdams bērnus “pātaru skolās” 1885-1900 Rīkutos, 1900-1915 Kalnamiežos. “Latviešu Avīžu”, “Mājas Viesa”, Pēterburgas Avīžu” korespondents.

Ap l864 R. sācis veidot personisko bibliotēku. Bibliotēkas eksemplāros ir spiedogs ar R. iniciāļiem, ierakstīts bibliotēkas nosaukums “L/ettische/ Bibliothek” un nr., taču ir  saglabājušies arī bibliotēkas eksemplāri bez numuriem. Lielākais konstatētais bibliotēkas numurs ir  l72. Savu grāmatu krājumu uzdāvinājis J. Misiņam. Tagad R. bibliotēkas grāmatas  glabājas LAB Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā, LNB, RLMVM.  R. uzstājies arī skolotāju konferencēs un rakstījis par bibliotēkām, pamatojoties uz personisko pieredzi.

R. dēls pazīstamais skolotājs un izglītības darbinieks I. Rītiņš, mazmazdēls dzejnieks E. Plaudis.

Lit.: /Rītiņš A./ Par grāmatu krātuvēm un lasīšanas biedrībām domas skolotāju  konferencē priekšā celtas. Latviešu Avīzes, Nr. 1-3, 1870; Kangers J. Lutriņu skolas 100 gados. Lutriņos, l940;  Ancītis V. Lappuse iz novadu skolu vēstures.  Padomju Zeme,  1984,  6.nov.; Klekere I., Šiško S. 1856.-1870. gadu ieraksti latviešu grāmatās. No: Grāmata latviešu sabiedrībā.  R.,1987.

Il. : Eks. ar A. Rītiņa b-kas atz (S. Plaudes ziņā).

S. Plaude.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.