Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rupais Jānis (Matīsa d., #1904-1915) - grāmatu izdevējs, iespiedējs un tirgotājs.

      1904 Kandavā Guberņas sekretārs, 1913 grāmatu veikals Kandavā.

      No 1913 Cēsīs. 1913-1915 avīzes “Cēsu Apskats” (ar pielikumiem) izdevējs un redaktors. 1913-1915 laidis klajā ap 10 grāmatu, pārsvarā daiļiteratūru (A. Čehova, P. Rogula, K. Jākobsona lugas u.c.)

    Grāmatniecības uzņēmums atradies Cēsīs Rīgas ielā 1, tajā ietilpa spiestuve, apgāds, sietuve, veikals. Veikalā pārdeva arī citas preces (spuldzes, velosipēdus, mūzikas instrumentus, metāla kroņus, šujmašīnas, izgatavoja zīmogus).  Pēc bibliogrāfijas uzskaitāmi 35 R. iespiedumi, taču to faktiskais skaits, domājams, bija lielāks, papildināms ar sīkiem privātpasūtījumiem.

 Av.: Slud. “Cēsu Apskats” 1914, nr.5, 2.janv. un tālāk gandrīz katrā numurā.

LVVA 3. f., 11 l., 273.–275. lp.; LVVA 412.f., 4.apr., 1180.l., 63. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1900-1912.

A.Apīnis, L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.