Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Skujenieks  Edvards (ps. Vensku Edvarts, 1855 9. (21.) okt. Kroņa Sodu pag. Ķirkuču Venskos – 1897 13. (25.) maijā Rīgā) – dzejnieks, žurnālists, grāmatniecības apskatnieks.

Dzimis saimnieka ģimenē. Mācījies 1870–1872 Kroņa Sodu pagastskolā, Jelgavas Annas baznīcas skolā un reālskolā,  1873 Jelgavas un 1874  Kuldīgas ģimnāzijā. Studējis 1879–1884 Sanktpēterburgas universitātē jurisprudenci. Darbojies vairāku laikrakstu redakcijās. 1888–1892 policijas priekšnieka jaunākais palīgs Smiltenē. Dzejoļu krājumi, daiļdarbi presē (arī vācu un krievu valodās).  Apbedīts Rīgā Lielajos kapos.

1886 piedalījies Rīgas latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas statūtu un instrukciju izstrādē.  Derīgu grāmatu nodaļas priekšnieks 1887-1888. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas vasaras sapulcēs 1886, 1887 un1895 sniedzis bibliogrāfiski kritiskus pārskatus par iepriekšējā gada dzejas izdevumiem (publicēti presē).

Av.: RLB sešos gadu desmitos, 183–187 lpp. Zanders V. Rīgas Latviešu biedrība (1868-1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. R., 2007.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.