Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Napjerskis (Napiersky) Karls Eduards (1793 21. maijā (1. jūn) Rīgā - 1864 2. (14) sept. turpat.) - pārvācojies poļu (latviešu?) tautības luterāņu mācītājs, vācbaltiešu vēsturnieks, cenzors, latviešu literatūras bibliogrāfs, personiskās bibliotēkas īpašnieks.

Dzimis koku šķirotāja ģimenē, mācījies Rīgas Domskolā un ģimnāzijā. 1810-1812 studējis teoloģiju Tērbatas universātē. No 1813 mājskolotājs Vecpiebalgā, 1815-1829 mācītājs Jaunpiebalgā. 1829-1849 Vidzemes Guberņas skolu inspektors un Rīgas Guberņas ģimnāzijas  direktors. l829-1849 atsevišķais cenzors. No 1851 līdz mūža beigām  Rīgas Cenzūras komitejas loceklis. Aktīvi darbojies sabiedriskās un zinātniskās organizācijās : no 1823 Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībā, no 1827 Latviešu literārajā biedrībā, 1829-1938 tās Vidzemes nodaļas direktors, no 1843 - goda biedrs, no 1843 Rīgas Vēstures un senatnes pētīšanas biedrībā, 1853-1860 tās prezidents, l832 Kēnigsbergas universitātes goda doktors, no l843 Pēterburgas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, daudzu zinātnisku biedrību goda biedrs.   

Cenzējis lielu daļu 1829-1864 latviešu valodas izdoto grāmatu, izskatījis un parakstījis izplatīšanas atļaujas caur Rīgu Krievijā ievestām ārzemju grāmatām. Kā cenzors bijis liberāls. Atsevišķos gadījumos, ja materiāls bijis pretrunā ar N. uzskatiem, cenzora darbā izpaudusies tendeciozitāte (negatīva attieksme pret G. Merķeli, vēršanās pret vācu valodas mācīšanu tautskolās). N. sastādījis pirmā nozīmīgā latviešu retrospektīvās bibliogrāfijas rādītāja “Chronologischer Conspect der lettischen Literatur” pirmās trīs daļas (1831-1858), kas reģistrē no1585 līdz 1855 izdotās latviešu grāmatas, vācis  un publicējis baltvācu kultūras darbinieku biogrāfiskus materiālus (nozīmīgākais izdevis  “Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland” (1-4, 1827-1832, kopā ar J. F. Reki ), pētījis Latvijas vēsturi, sagatavojis vēstures avotu publikācijas, uzrakstījis vienu no pirmajām latviešu matemātikas mācībgrāmatām (“Īsa pamācīšana..” (1822)),  publicējis latviešu grāmatu apskatus. N. personiskajā bibliotēkā (tagad LNB un LAB) daudz grāmatu latviešu valodā. Saglabājušies arī eksemplāri ar N. redakcionālām un cenzūras atzīmēm.

 

 

Lit. : Limane L. Cenzors Karls Eduards Napjerskis. Starptautiska konference Vārda brīvība, cenzūra  bibliotēkas.  R.,l998.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.