Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Stefenhāgens (Steffenhagen) Heinrihs (Georg Heinrich Theodor, 1796 Zāgārdā (Rīgenes salā) – 1872 3. maijā turpat) – vācu tautības grāmatu iespiedējs.

1814–1818 mācījies Jelgavā  tēvoča  J. F. Stefenhāgena^ uzņēmumā. Kopš l825 vadījis sievastēva J. K. D. Millera^ spiestuvi Rīgā. Tajā ieviesis daudzus uzlabojumus. Vācu grāmatniecībā turpinājis J. K. D. Millera virzienu.

Latviešu valodā iespiedis un apgādājis luterāņu un katoļu dziesmugrāmatas u. c. baznīcas literatūru, daudz reliģiski beletrisku apceru, iespiedis H. Treija^ periodisko izdevumu “Dieva vārdu mīļotājiem” (1835– l839) un viņa laikrakstu “Tas Latviešu Draugs” (1843–1846), K.Kaktiņa^  izdevumus (kopš 1841), A. Leitāna apsveikumus (kopš 1841) un viņa tulkotos stāstus (kopš 1845), ābeces, dažas praktiskas un mācībgrāmatas,  administrācijas rīkojumus.

1857 rīkotāja pilnvaras  nodeva savas sievas brāļa dēlam Ādolfam Milleram.

Lit.: Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588–1888.  R., 1890;  Steffenhagen und sein Haus.  Mitau, l912.

Av.: Rig. Stadtbl. 1857. - Nr. 48. S. 351. LVVA 4011. f., 1. apr., 5481. l., 94. lp.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.