Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šablovskis Johans Frīdrihs (1840 15. sept. – 1918 5 nov.) – grāmatu iesējējs,  apgādātājs, veikala un maksas bibliotēkas īpašnieks.

Darbojās Jelgavā. Apbedīts Jelgavas Jāņa kapsētā.

Sāka strādāt kā iesējējs. Iekārtoja latviešu grāmatu veikalu Katoļu ielā 9. Vācu okupācijas laikā 1915 grāmatveikala krājums  tika iznīcināts, nosūtot grāmatas uz kara gūstekņu nometnēm. 

No 1866 līdz Pirmā Pasaules kara sākumam apgādāja ap 200 grāmatas, pārsvarā lubu literatūru.  Ievērojama daļa grāmatu iznāca sērijās  “Šis un tas”,  “Stāstītājs”, “Tautas bibliotēka”. Komerciālos nolūkos rūpējas par izdevumu ārējo apdari. Vairāku “Tautas bibliotēkas” grāmatu vākus zīmējis M. Bušs^.  Š. grāmatu apdari veidojis arī K. Kronvalds. E. Dinsberga^ portretu  viņa grāmatā “Rīmes” (1872)  darinājis G. Lange.  Š. izdeva arī latviešu grāmatniecībā pirmos saīsinātos ievērojamu ārzemju autoru darbu tulkojumus (Dž. F. Kupera “Meža zvēru mednieks” (1887), T. Main-Rīda “Galvas ādu mednieki”(1883) u. c.). 1869 sāka izdot “Teātera lugu krājumu” (iznāca 20 burtnīcas), apgādāja Ā. Alunāna un T. Alunāna lugas, Berģu Jāņa^ sastādīto grāmattirdzniecības bibliogrāfisko  rādītāju  “Latviešu rakstniecības rādītājs” (1–2, 1893–1899) .

Lit. : Labrence L. Jelgavas grāmata.  R., 1977.

Il. : Š. portrets LAB Rokr. un reto gr. nod. gr. izd. fotogr. krāj.

L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.