Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šēfers (Schäfer)  Johans Frīdrihs Augusts  (1771 26. janv. (j. st.) Burgkemnicā (Saksijā) – 1848 25. nov.  (7. dec.) Rīgā) – vācu tautības burtlicis

Dzimis muižas dārznieka ģimenē. Kopš 1795 burtliča māceklis Vitenbergā, Leipcigā, Drēzdenē, Karlsbādē, Breslavā, Prāgā. 1810–1848 strādājis Rīgā V. F. Hekera^ uzņēmumā. Miris holēras sērgā.

Iespējams, darbojies arī latviešu grāmatu ražošanā.

 Av.: LVVA 4011. f., 1. apr., 1832. l., 11. lp.; 1993. l., 18.,23–24 lp.

Frobeen. Rig. Biogr. II, S. 152

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.