Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šimmelpfennigs (Schimmelpfennig) K. F. ( #1792) – vācu tautības spiestuves darbinieks.

Rīgas pilsētas tipogrāfa J. K. D. Millera^  darbinieks.

Iespējams, iespiedis arī latviešu grāmatas.

Av.: LVVA 4011. f., 1. apr., 3849. l., 23. lp. 

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.