Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

“Šinkas krodzinieks” (#1841, 1842) – grāmatu izplatītājs.

Dzīvojis Jaunburtniekos?

1841 un vēlāk  kā atkalpārdevējs piedalījies K. Kaktiņa^ grāmatu izplatīšanas pasākumā.

Av.: LVVA 4060. f., 1. apr., 330. l., 2.d., 351., 353. lp.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.