Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šķiņķis Vilis (1866 31. aug. Ēveles pag. Maisiņos – 1943 22 dec. Rūjienā) - grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Ēveles pagastā un Valkas apriņķa skolās. Karadienesta laikā Kronštatē apguvis telegrāfista iemaņas, pēc atgriešanās no karadienesta telegrāfists Rūjienas pasta un telegrāfa kantorī.

1897 saņem atļauju spiestuves iekārtošanai, nopērk sava svaiņa grāmatu veikalu un spiestuvi Rūjienā Viskenu ielā, vēlāk Š. uzņēmums iegūst telpas Pasta ielā 5 un 6. Šajā laikā Š. nokārto pārbaudījumus  Cēsu amatu ģildē grāmatsējēja meistara kvalifikācijas iegūšanai. Š. spiestuves produkciju veido vietējas nozīmes sīkiespiedumi  - personu un organizāciju pasūtījumi, daži praktiska satura un daiļliteratūras izdrvumi.  1905 Š. tiek apsūdzēts, bet spiestuves darbinieki arestēti, tāpēc spiestuve uz laiku pārtrauc darbību. l914  Š.  spiestuvi paplašina, iegādājas ātrspiedi, iespiež avīzi “Rūjienas Balss”. 1921 spiestuve tiek pārdota Rūjienas skolu kooperatīvam, bet drīz pēc tam atkal atgūta. Spiestuve izpildījusi arī igauņu pasūtījums.  1926 spiestuves un grāmatu veikala vadību pārņem Š. dēls.

Š bijis  arī  aktīvs sabiedriskais darbinieks savā novadā, darbojies 11 dažādās Rūjienas biedrībās un organizācijās.

Lit.: Vilis Šķiņķis : [Nekrologs].  Latvju Grāmatnieks,  Nr.3/4, 1944.   

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.