Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Elverfelds (arī Elbervelts, Elferfelds (Elverfeld)) Kārlis Gothards (1756 25.sept. (j.st.) Apriķu mācītājmuižā - 1819 7. (19.) sept. turpat) - vācu tauības luterāņu mācītājs, teologs, filozofs, publicists, literāts, izdevējs un grāmatu izplatītājs.

Apriķu mācītāja J. K. Elverfelda ģimenē.  1774-1776 studējis teoloģiju, arī valodas, matemātiku, fiziku un vēsturi Getingenes universitātē. 1776-1780 mājskolotājs Bojās. 1780-18l9 mācītājs Apriķos, no l783 arī Sakā, no l8l8 Grobiņas apriņķa prāvests.  Publicējis virkni darbu vācu valodā pārsvarā teoloģijas, filozofijas nozarēs. Latviešu valodā nozīmīgākais E. veikums sentimentālas ievirzes oriģinālsacerējumu un tulkojumu apkopojums “Līgsmības grāmata” (1804). E. ievadījis literatūras apritē dzimtcilvēka Neredzīgā Indriķa sacerējumus, izdodot pirmo latviešu tautības autora dzejoļu krājumu “Tā Neredzīga Indriķa dziesmas” (1806) un publicējis viņa darbus žurnālā “Wöchentliche Unterhaltungen”. E. finansējis arī savu sacerējumu, piemēram, “ Līgsmības grāmatas” izdevumus Savus izdevumus E. mēdza izplatīt ar prenumerāciju. E. izplatījis arī citu apgādātās grāmatas (1806 izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu” (105 eks.), 1816 - Jauno derību (1000 eks.)

 

Lit.: Feier des Andenkens von Karl Gotthard Elverfeld.  Mitau, l8l9 ;Lejnieks K. Neredzīgā Indriķa dzīve un dziesmas. Neredzīgais Indriķis. Dzīve un dziesmas. R.,l938 .

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.