Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šrēders (Schröder) Gerhards ( ? Vācijā – 1657 Rīgā) - vācu tautības grāmatu iespiedējs, otrais Rīgas pilsētas tipogrāfs.

1623 Rīgā lūdzis iespiedēja koncesiju, to saņēmis 1625 pēc pirmā tipogrāfa N. Mollīna^ nāves , apprecēdams tā atraitni. Kopš 1626 Rīgas namnieks. Rāte ik gadus maksāja algu 100 dālderu, atbrīvoja Š. no pilsoņa pienākumiem un nastām, izremontēja spiestuvi Krāmu ielā, atsevišķos gadījumos piešķīra īpašu atalgojumu. Darbu sākot, Š. no Vācijas atvedis jaunus spiestuves materiālus., uzlabojis iespieduma kvalitāti. Savā uzņēmumā nodarbināja arī grāmatu iesējējus, daļu produkcijas pārdeva pats, daļu nodeva neatkarīgiem iesējējiem iesiešanai un pārdošanai. Š. tirgoja arī no Vācijas ievestas grāmatas. Tāpēc radās daudz konfliktu ar konkurentiem - neatkarīgajiem iesējējiem, īslaicīgiem un ceļojošiem grāmatu tirgoņiem. Apbedīts Rīgā Doma baznīcā.

Spiest. darbību veicināja ģimnāzijas aktivitātes 1631-1656. Š. iespieda un apgādāja t ās profesoru rakstus un audzēkņu disputācijas., skolas mācīblīdzekļus (vairākumā latīņu valodā). Vācu valodā iespieda un apgādāja teoloģisko literatūru, dziesmugrāmatas, katehismus, sprediķus. Atsevišķi Baltijas kultūrvēsturē nozīmīgi darbi dabzinātnēs, lauksaimniecībā, latviešu etniskajā vēsturē iznāca vācu un latīņu valodās Š. iespieda lielu daudzumu svinību sacerējumu, veidlapas un formulārus pilsētas administrācijai.

Š. iespieda un apgādāja visus sava laikmeta latviskos izdevumus : gan G. Manceļa izstrādātos  - ar vairākām sastāvdaļām paplašināto baznīcas rokasgrāmatu “Lettisches Vademecum” (1631, 1643-1644), Salamana pamācības (1637), pirmo latviešu valodas vārdnīcu “Lettus”ar frazeoloģijas un sarunu paraugiem (1638), apjomīgo sprediķu krājumu “Lettische langgewünschte Postill” (1654), gan pirmo latviešu valodas gramatiku - J. G. Rēhehūzena “Manuductio ad linguam Lettonicam”(1644). Tie katrs ir nozīmīgi latviešu grāmatniecībā.

Lit.: Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588-1888.  R., 1890; Taube M. Rīgas tipogrāfs un izdevējs G. Šrēders . LZA Vēstis, Nr.6, 1990.

Il. : G. Manceļa sprediķu gr. pirmizd. (LNB R L2 5044). Titlp.  

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.