Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Cīrulis Indriķis (1860 28. okt. (j.st.) Drustu pag. Zundos, Cēsu apr. - 1945 Rīgā) - pedagogs, publicists, izdevniecību darbinieks.

     Dzimis saimnieka ģimenē. Mācījies Drustu pagastskolā un draudzes skolā, Dzērbenes draudzes skolā, Tērbatas skolotāju seminārā (1878-1881). 1881-1887 mājskolotājs Pociemā, Grobiņā, Čerņigovas guberņā. Pārzin privātskolu Durbē (1887-1889), Torņakalna meiteņu skolu (1889-1911), Rīgas pilsētas savienotajā pamatskolā Lavīzes ielā (1912-1914), Rīgas pilsētas 8. pamatskolā (1914-1932). Latviešu valodas skolotājs Valmieras skolotāju seminārā Rīgā (1894-1900). TZO 5.šķira (1926), 4.šķira (1930).

     Strādājis RLB izdevniecībā DGN : tās Rakstu komisijas loceklis. (1895-1914) un vadītājs. (1902, 1903, 1905), izdevniecības priekšnieka biedrs (1899-1914) un priekšnieks (1915-1932). Tulkojis vairākas DGN izdotas grāmatas (t.sk. P.Kaptereva "Par bērna dabu", 1901, J.Vāgnera "Kā darināta un kā darbojas mūsu miesa", 1906). Sekmējis Valmieras skolot. semināra audzēkņu nelegālās bibliotēkas izveidi.

     C. rakstījis par DGN: [Cīrulis I.] Derīgu grāmatu nodaļa // Rīgas Latviešu Biedrība sešos gadu desmitos, 1868-1928. - Rīga, 1928, 225.-250.lpp.; Cīrulis I. Vēsturiskais pārskats // Rīgas Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas 50 gadi kultūras darbā, 1886-1936. - Rīga, 1936, 3.-44.lpp. C. apcere "Par drustēniešu izloksni" (publ. RLB ZK 15. rakstu krāj., 1911) apbalvota ar J.Velmes prēmiju.

Lit.: Lange H. Das Erste Dorpatsche Lehrer-Seminar von 1828 bis 1889. - Dorpat, 1890, S.137-138; Kr.[eicers] H. Indriķa Cīruļa 75 gadi // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. - Nr.11 (1935), 520.-522.lpp.; Indriķis Cīrulis // Ozoliņš K. Valkas-Valmieras skolotāju seminārs, 1894-1919: semināra vēsture. - Rīga, 1936, 90.-92.lpp.;     

LVVA, 1303.f., 2.apr., 24.l., 290.lp.; Turpat, 27.l., 181.-184.lp.

V. Zanders

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.