Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šteidels (Steidel) Augusts Vilhelms (# 1769, 1770) - vācu tautības grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

Bijis grāmatu tirgotāja un  apgādātāja J. Kantera palīgs Kēnigsbergā. 1769 nopirka J. F. Hartknoha^ sortimenttirgotavu Jelgavā un apvienojās ar J. F. Hincu^ (kādā dokumentā Š. nosaukts par hercoga galma grāmatu tirgotāju). Kopuzņēmums ar latvisko nosaukumu “Kurzemes grāmatu bode” 1770 apgādājis baznīcas rokasgrāmatas “Kurzemes jauna un pilnīga dziesmugrāmata” atkārtotu izdevumu. Kad J. F. Stefenhāgens^ to uzskatīja par savas privilēģijas pārkāpumu, Š. un Hincs apgalvoja, ka grāmata paredzēta Piltenes apgabalam, tomēr to pārdeva visā Kurzemes hercogistē, pēc pāris gadiem iespieda vēl dažu daļu papildmetienu. Kopuzņēmums apgādāja arī G. Manceļa “Jaunu latviešu sprediģu grāmatu”(5. izd. 1770). Šīs grāmatas latviešu valodā iespieda J. G. I. Breitkopfa spiestuve Leipcigā un J. H. Hartunga spiestuve Kēnigsbergā. Par Š. darbības izbeigšanos ziņu trūkst.

Av.: Pēc SLV.

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.