Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šteinhauers Jānis (1705 30. janv. (j. st.) Rīgā – 1779 21. febr. (4. martā) turpat) - mastu šķirotājs un manufaktūru īpašnieks, Rīgas latviešu ekonomisko tiesību cīnītājs, hernhūtiešu darbinieks, grāmatu izplatītājs un personiskas bibliotēkas īpašnieks.

18. gs. 30. un 40. gados Vācijā pasūtinātas hernhūtiešu grāmatas vācu valodā un no Valmiermuižas noliktavas saņemtas hernhūtiešu grāmatas latviešu valodā izdalījis latviešiem Rīgā un Doles draudzē. Š. bagātīgajā grāmatu krājumā pietistu reliģiski izdevumi vācu un latviešu valodā, vēsturiski apcerējumi (arī Indriķa “Livonijas hronika”), ģeogrāfiska, politiska, ekonomiska satura darbi, zinātniski praktiska literatūra vācu valodā.

Lit.: Pētersone V., Svarāne M. Grāmatas Rīgas latviešu mājās 18. gs. otrajā un 19. gs. pirmajā pusē.  Bibliotēku zinātnes aspekti. 4(9). R., 1980.  

Il.: “Livonijas hronika”, kāda pied. J.Šteinhaueram. Der Liefländischen Chronik Erster Theil. - Halle, l747. Titlp. (LNB R B 61.)

 A. Apīnis.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.