Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Švehs (Schwech) Ernsts Aleksandrs (1819 16. (28.) okt. Sējas muižā – 1898 5. (17.) jūn  Rūjienā) – vācu tautības pedagogs, grāmatu izplatītājs.

Dzimis muižas pārvaldnieka ģimenē. 1835–1837 palīgskolotājs Āraišu draudzes skolā., 1837–1890 Rūjienas draudzesskolotājs. Savas skolas vajadzībām sarakstījis baznīcas vēsturi, ko skolēni pārrakstījuši. Sarakstījis “Jaunu ābeci”(R., 1856 ar daudziem atkārtotiem izdevumiem līdz 1884) un “Padomus pēc bērnu mācīšanas” (R.,l856, 1860). Piedalījies J. Cimzes “Dziesmu rotas” izstrādāšanā (izdota l872 un vēlāk). Līdztekus pelnījies ar grāmatu iesiešanu. Ērģelnieks, koru diriģents. Dibinājis Rūjienas Zemkopības biedrību, Rūjienas Krājāizdevu kasi. Piedalījies 1864 Dikļu dziesmusvētku rīkošanā.

1842 un vēlak kā atkalpārdevējs piedalījies K. Kaktiņa^ grāmatu izplatīšanas pasākumā.

 Lit.: Balt. Vēstn. 1898.-Nr.219–220. Īstais Baltijas kalendārs 1899.

 LVVA4060. f., 1. apr., 330. l. 2.d. 346., 351., 353 lp.

 A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.