Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Tečs (Tetsch) Karls Ludvigs (1708 12. apr. (j.st.) Kēnigsbergā – 1771 11. apr. (j.st.) Liepājā) – vācu tautības luterāņu mācītājs, zinātnieks, latviešu reliģiskās grāmatniecības vēsturnieks.

Dzimis ierēdņa ģimenē. Studējis kopš 1720 Kēnigsbergas, 1723  Dancigas, 1724–1728 Rostokas universitātē. 1730 mācītājs, 1732 introducēts Liepājas vācu draudzē, 1739–1766 tur virsmācītājs. 1744–1746 Grobiņas diecēzes prāvests. Kopš 1744 Kēnigsbergas Vācu biedrības gadabiedrs.

Vācu valodā publicējis latviešu luterāņu baznīcas dziesmu vēsturi “Kurze Geschichte der zum Dienst der Gemeine Jesu in den Herzogthümern Curland und Semgallen gewidmwten lettischen Kirchen- Lieder und ihrer öffentlichen Samlungen” (1751) ar plašiem literāriem pārspriedumiem , grāmatu izdošanas vēsturi, dziesmu autoru norādēm. Darba “Curländische Kirchen-Geschichte“ 3. daļā (1769 un 1770) ietvēris plašu Bībeles izdošanas vēsturi, īpašu vērību veltījot latviešu Bībeles 2. izdevumam 1739, atkārtojis iepriekšējā darba ziņas par baznīcas dziesmām, citējis G. F. Stendera atdzejojumu “Rāms laiks pēc pērkona briesmas”.

Il. : Tetsch C. L. Kurze Geschichte..  Copenhagen, 1751. Titlp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.