Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Tillbergs Jānis Roberts (arī Tilbergs, 1880 20. jūn. (2. jūl.) Rīgā – 1972 7. nov. turpat) – gleznotājs, tēlnieks, grafiķis, preses darbinieks, grāmatu ilustrators.

Dzimis dzelzceļnieka ģimenē. Mācījies P. Larionova privātajā krievu elementārskolā. 1888–1892, Rīgas pilsētas reālskolā. 1892–1898 Rīgas vācu amatniecības skolas kursos 1899–1900. Apmeklējis Ļ. Dmitrija-Kavkazska mākslas studiju Sanktpēterburgā  1900–1901.  Sanktpēterburgas mākslas akadēmijā 1901–1909 mācījies glezniecību, 1906 beidzis pedagoģiskos kursus. 1911–1915 strādājis par pedagogu Rīgas pilsētas mākslas skolā. 1915–1918 dienējis armijā. 1918–1919 pedagogs Vitebskas mākslas skolā. Profesors Latvijas Mākslas akadēmijā 1921–1932 un 1947–1957. Privātstudijas vadītājs Rīgā 1932–1940 un 1941–1944. Strādājis Latvijas universitātes Arhitektūras fakultātē 1940–1941, Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā 1946–1948. Aktīvi piedalījies mākslas dzīvē, organizējis dažādus kultūras pasākumus. Saņēmis vairākus apbalvojumus.

T. daudzpusīgajā mākslinieciski radošajā darbībā centrālā vieta ir stājglezniecībai (portrets, figurālas kompozīcijas, ainavas). Darinājis monumentālās  glezniecības darbus (sienas  gleznojumus), skulptūras, lietišķo un preses grafiku. Izcils zīmētājs. Viens no nozīmīgākajiem latviešu nacionālās preses grafikas veidotājiem. Piedalījies žurnāla “Svari” (1906–1907) izdošanā. Zīmējis karikatūras un ilustrācijas vairākiem periodiskajiem izdevumiem (“Austrums”, “Pēterburgas Vēstneša” literārais pielikums, žurnāli “Svari”(1906–1907 un 1920–1931) u. c.). T. daiļrade pārstāv galvenokārt akadēmisko reālismu. Agrīnajā posmā to ietekmējis impresionisms un jūgendstils. Daudzi portreti gleznoti saloniski.

Darinājis māksliniecisko apdari vairākām grāmatām  (ilustrācijas  – A. Niedra “Bads un mīlestība”(1904), “Misiņbārdis un stiprais kalps”(1913); vāki – J. Rainis “Virpuļa kalendārs” (1907),  I. Kaija “Iedzimtais grēks” (1913), A. Niedra “Kopoti raksti” (1911–1914)). Ar lielformāta krāsainiem attēliem ilustrētais “Misiņbārdis” ir pirmā nozīmīgākā latviešu mākslinieku radītā bilžu grāmata.

Lit. : Brancis M. Jānis Roberts Tillbergs.  R., 1996.

V.Villerušs

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.