Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Hekers (Häcker) Vilhelms Ferdinands (1774 19. febr. (j.st.) Augustusbādē (Vācijā) - 1842 27. nov. (7. dec.) Rīgā) – vācu tautības grāmatu iespiedējs un apgādātājs.

* restorāna nomnieka ģimenē, astoņu gadu vecumā zaudē māti, trīs gadus vēlāk H. adoptē kāda  Radeburgas ģimene. Līdz 14 gadu vecumam apmeklē vietējo skolu, 1788 pēc K. G. Zontāga uzaicinājuma dodas uz Rīgu. 1789–1796 māceklis J. K. D. Millera^ spiestuvē. 1796 Sanktpēterburgas Zinātņu akadēmijas spiestuves darbinieks, tai pašā gadā dodas uz Drēzdeni. 1796–1800 darbinieks Drēzdenes galma spiest. Neilgu laiku nošu burtlicis Meisenē. Īslaicīgi pilnveidojis amata  prasmi Strasburgā. 1802–1803 burtlicis  Tērbatas universitātes spiestuvē.

1804 ar  K. G. Zontāga finansiālu atbalstu iegādājies G. F. Keila^ spiestuvi Rīgā L.Pils ielā 18. 1806 Rīgas pilsētas iespiedējs. H. spiestuves pienākums bija bez maksas apkalpot pilsētas vajadzības, bet tiesības pildīt privātpersonu pasūtinājumus. Pilsēta H. piešķīra brīvu dzīvokli. 1806 H. spiestuve tika pārcelta uz Doma eju, kur tā atradās līdz 1886. H. spiestuvē 1812  bija 1 spiede, 1828 – 3 spiedes, 1836 – 4 spiedes (3 koka, 1 –metāla). 1812 uzņēmumā strādāja 5 darbinieki, tai sk. 2 burtliči, 1836 – 7 darbinieki. Pēc H. nāves firma līdz tās pastāvēšanas beigām 1944  palika ģimenes uzņēmums. Iespiedumu titullapās saglabājās tās aizsācēja V. F. H. vārds.  Darbu turpināja  pēcnācēji: 1842–1877 F. E. Hekers^, 1877–1882 V. M. Hekers^, 1882–1889 J. V. F. Hekers^, 1889–1930, V.V. Hekers, 1889–1908 Ā. Špīlhauzs^, 1927–1939 un 1941–1944 F. V. Hekers^.

 H.  iespieda grāmatas, sīkiespieddarbus un periodiskus izdevumus vācu, krievu un latviešu valodās. Nozīmīgākie iespiedumi:  “Fragment einer  Urkunde der ältesten Livländischen Geschichte in Versen” (1817),   “Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurland’s” (1837–1939), “Ökonomisches Repertorium für Livland” (1808–1811)“Neueres ökonomisches Repertorium für Livland” (1812–1825), “Provinzialblatt  für Kur-,  Liv-, und Ehstland” (1828–1938), “Rigaische Stadtblätter” (1810–1907), “Der Zuschauer” (1807–1856).

H. iespieda grāmatas un periodiskus izdevumus arī latviešu valodā (līdz 1842 – ap 140 gr. un sīkiespieddarbu). Senākais latviešu iespiedums “Rede eines kroatischen Feldpredigers” ( 1804, teksts paralēli vācu un latviešu valodās). Nozīmīgākie iespiedumi: “Vidzemes Latviešu Avīzes” (1824–1889), “Tas Latviešu Ļaužu draugs” (1832‑1842), “Vidzemes kalenderis” (l812–l944 precizēt).

 

Lit. : Wilhelm Ferdinand Häcker // Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga 1588–1888. - R., 1990; Hollander A. Wilhelm Ferdinand Häcker, Buchdruckrei, Riga, 1804–1904. - R., 1904; T. E.   V. F. Hekera  spiestuves 125 gadi // Vidzemes kalenderis uz 1929to gadu. - R.,1928; Šaurums G.  V. F. Hekera spiestuve un apgāds. 140 gados // Latvju Grāmatnieks. – 1944. - Nr.3/4.  

 

Il.: Portrets grām. Hollander A. Wilhelm Ferdinand Häcker, Buchdruckrei, Riga, 1804–1904. - R., l904.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.