Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Treijs (Trey, vēlāk Treu) Hermanis (Johannes  Hermann, 1794 27. okt. (7. nov.) Rīgā –  1849 21. janv. (2. febr.) turpat) - vācu tautības  luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu apgādātājs.

Dzimis ierēdņa ģimenē. 1806-1810 mācījies Rīgas Domskolā., 1810-1813 ģimnāzijā. 1814-1816 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē . 1819 mācītājs Biķerniekos, 1819-1822 palīgmācītājs un 1822-1846 virsmācītājs.  Rīgas latviešu Jāņa draudzē, 1847 pārcelts uz Kauņas vācu draudzi Darbojies sociālās apgādības iestādēs, piedalījies Baltijas vēstures un senatnes biedrības dibināšanā (1834), bijis Rīgas Pilsoņu literāri praktiskās biedrības direktors (1844-1846).

1832-1846 izdevis nedēļas avīzi “Tas Latviešu Ļaužu Draugs” (kopš 1838 “Tas Latviešu Draugs”). Apgādājis reliģiski didaktiskas grāmatas latviešu valodā : “Kā dieva kalpošana  iekš latviešu baznīcām svētdienās un svētkos jātur” (1834), M.Lutera “Mazo katķismi” (2 variantos 1838), A. Dēbnera “Svētus stāstus” (1-2, 1840)  G. F. Zeilera katehismu “Svētas gudrības grāmata”(1841), paša tulkotu “Kā gājis pasaulē ar kristīgu ticību”(1847), kā arī seriālveida rakstu krājumu “Dieva vārdu mīļotājiem” ( 1835-1839, 3 “sējas”, katrā 10 “saujas”). Daudzus avīzes un arī šī krājuma rakstus apgādājis arī atsevišķās grāmatās, piemēram, H. Braunšveiga “Svētu lūgšanu grāmatu priekš zaldātiem” (1837, 1838), A. Dēbnera “Ziņas pār sātības biedrībām” (1837, 1838) un  “Bībeles katķismu” (1838), T. Vilkoksa reliģisko apceri “Dārga medus lāsīte”(1839”), T. apgādātās grāmatas un avīzi sākumā iespieda V. F. Hekera^ , vēlāk J. K. D. Millera^ spiestuve Rīgā.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.