Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ulmanis (Ulmann) Karls Kristiāns (1793 3. (15.) febr. Rīgā – 1871  8. (20.) okt. Valkā) – vācu tautības luterāņu mācītājs, pedagogs, darbojies grāmatniecības vēsturē.

Dzimis tirgoņa ģimenē. 1808–1810 mācījies Rīgas guberņas ģimnāzijā. 1810–1814 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē, 1815–1816 Jēnas un Getingenes universitātēs. 1817–1835 mācītājs Krimuldas un Pēterupes draudzē. 1824 piedalījies Latviešu literārās biedrības dibināšanā. 1835–1842 profesors Tērbatas universitātē, 1839–1841 rektors. Kopš 1844 Rīgā dažādos skolu administrācijas amatos un Krievijas Bībeles biedrības Rīgas nodaļā. 1856–1868 Krievijas ģenerālkonsistorijas viceprezidents, kopš 1858 bīskaps.

Reliģiska un pedagoģiska satura raksti vācu valodā. Krimuldas periodā sarakstījis mācībgrāmatas latviešu valodā, kas izplatītas rokas norakstos : “Dieva vārdu mācība”, “Par mūsu draudzi”,  “Par Vidzemi”, “Par mūsu zemi”, reliģijas vēsturi, “Valodas grāmatu”, dziedāšanas mācību. Iespiestas mācībgrāmatas: “Rēķināšanas mācība”  (1831), “Kādas ziņas par to, ko pie debess redzam”(1837), “Tā Dieva kalpa Mārtiņa Lutera mazais katķisis” (1844), “Ābece” (1846). Piedalījies latviski vāciskās vārdnīcas “Lettisches Wörterbuch. 1. Theil”(1872) izstrādāšanā.

Detalizēts referāts vācu valodā par  Bībeles latviešu izdevumiem un to izplatīšanas vēsturi pārskatā “Jahresfeier der Rigaischen Section  der Evangelischen Bibel-Gesellschaft in Rußland” (1850). 

 A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.