Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Veide  Zāmuels (Andreja d., # 1913 ) – grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

Dzīvojis Ainažu Pitanos.

1913 piederējusi spiestuve, sietuve un grāmatu veikals Ainažos Pūces namā. 1913 izsludināta uzņēmuma pārdošana.

Iespiedumi latviešu valodā nav reģistrēti.

Av.: LVVA 3. f., 11. l., 1.–3. lp. Slud. Dzimtenes Vēstnesis, 13. nov. (1913), 1.lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.