Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vilkens (Wilcken) Johans Georgs (Vācijā – 1701 Rīgā) - tipogrāfijas vadītājs.

V. ieradies Vidzemē no Ķelnes.1671 vai 1672, Vidzemes ģenerālgubernatora K. Tota aicināts. No l676 vadījis J. Fišera^ tipogrāfiju. Spiestuves inventāru un ražošanai nepieciešamos materiālus finansēja īpašnieks, bet V. gādāja par zeļļu pieaicināšanu no ārzemēm. No spiestuves īpašnieka V. saņēma atalgojumu par iespiedloksnēm (1680. gadu otrajā pusē un 90.gadu sākumā 4,5 vecdālderus par loksni).  Saskaņā ar tipogrāfijai izsniegto privilēģiju V. iespieddarbu titullapās savu vārdu papildināja ar apzīmējumu “karaliskais grāmatiespiedējs”. Pēc V. nāves spiest. dažus gadus tika uzturēta ar V. atraitnes vārdu. V. iespieda gan īpašnieka izraudzītos darbus, gan iestāžu un privātpersonu pasūtījumus. V. iespieddarbu kopskaits ap 350 - karaļa rīkojumi un valdības patenti, ābeces, kalendāri, baznīcas standartteksti un teoloģiskā celsmes literatūra, praktisku padomu grāmatas vācu, latīņu, zviedru, igauņu, latviešu valodās.

Iespieddarbi latviešu valodā (vairāk nekā 20)  nākuši klajā laikā no l682 līdz 1700. Kultūrvēsturiski nozīmīgākais  un apjomā lielākais no tiem Bībeles pirmizdevums  “Tā svēta grāmata...”  (1689, faktiski 1694). Bībeles iespiešana tika uzsākta 1685, izdevuma lielāko daļu iespieda uz Holandē ražota kornetpapīra, tās apjoms bija 312 kvartformāta loksnes, tirāža l500 eksemplāru. Vairākkārt V. iespiedis arī ābeces un luterāņu rokasgrāmatas sastāvdaļas. V. iespiedumu poligrāfiskais izpildījums nevienmērīgs - atseviškiem iespieddarbiem slikta poligrāfiskā kvalitāte (piemēram, 1689, 1694 un 1700 latviešu katehismu ilustrācijām izmantotas nodilušas kokgriezuma klišejas),  nozīmīgākie darbi parasti veikti labā līmenī.

Lit.: Šiško S.  J. G. Vilkena tipogrāfija Rīgā // Bibliotēku zinātnes aspekti. 5(10) Rīga,  1981.

S. Šiško

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.