Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vilperts (Wilpert) Kristiāns Georgs(1743 8. martā. (j.st.) Jelgavā – 1813 11 (23.) jūn. Džūkstē - vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu izplatītājs.

Dzimis ārsta ģimenē. Mācījies Jelgavas pilsētas skolā, l762-1766 studējis teoloģiju  Kēnigsbergas, Jēnas un Getingenes universitātē. Pēc tam mājskolotājs  Kurzemē.  1771-1772 mācītāja adjunkts Neretā,1773-1813 mācītājs Džūkstē. Kopš 1802 Dobeles diecēzes prāvests. Savas draudzes vajadzībām sacerējis katehismu latviešu valodā “Tās kristīgas mācības izstāstīšana” (1813, paša apgādā?)  1803 izplatījis K. F. Launica “Bišu grāmatiņu” (20 eksemplārus). 1806 izplatījis Neredzīgā Indriķa “Dziesmas” (30 eksemplārus).

A.Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.