Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vitmanis (Wittmann) Dītrihs (#1623–1647) – vācu tautības grāmatu iesējējs un tirgotājs.

1623–1647 strādājis Rīgā. Iesējis un tirgojis arī grāmatas latviešu valodā, t.sk. 1641 luterāņu baznīcas rokasgrāmatas (iespiesta 1631) un G. Manceļa vārdnīcu “Lettus” (iespiesta 1638).

Av.: Buchholtz, S. 88–343

S. Šiško

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.