Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Lapa Mārtiņš (arī Lapas Mārtiņš; ps. Jaunkārķēnietis, Kāds Valmierietis, Märt Lapp, Rūjieniets, L,  l,  lm, Lp, L-p-, M, M. L.pp, -pp- ; 1846. 30. sept. (12. okt.) Jaunkārķu pag. Vecumos - 1909. 21. apr. (3.martā) Rīgā ) - igauņu izcelsmes žurnālists, dzejnieks, tulkotājs, grāmatu pārdevējs, tipogrāfijas darbinieks, bibliotekārs.

Dzimis mūrnieka ģimenē, jaunībā strādājis algotu darbu pie saimniekiem un mūrniekiem. Mācījies l866-1869 Rūjienas draudzes skolā, 1869-1870 Valmieras apriņķa skolā.  l870-l871 palīgskolotājs Jaunkārķu pagastskolā. 1871  pārceļas uz Rīgu, strādā R.Tomsona fabrikā, kādā dzērienu tirgotavā, pelnījis iztiku arī vairākos grāmatniecības uzņēmumos  :  darbinieks E. Plātesa^ tipografijā, veikalā un bibliotēkas darbinieks brāļu Bušu^ grāmatu  veikalā (līdz l874 jūl.) un  H. Alunāna^ grāmatu veikalā Jelgavā (l874 okt. - 1875 apr.) , pēc tam  atkal īslaicīgi - brāļu Bušu veikalā. 

No l876 pārsvarā  nodarbojies ar žurnālistiku un literāro darbu. Sevišķu popularitāti guvis ar saviem sentimentālajiem  mīlestības  dzejoļiem. L. ir  tulkotājs  vai autors  apmēram 100 daiļliteratūras sacerējumiem (pārsvarā viegla lasāmviela - stāsti, burtnīcu romāni), tādējādi sekmēdams latviešu lasītāju publikas veidošanos. L. tulkojis arī  no dzimtās igauņu valodas, ir pirmais igauņu  literatūras un folkloras tulkotājs un popularizētājs Latvijā. Apbedīts Torņakalna kapos.

 

Lit. : Karma T. Pirmais igauņu literatūras popularizētājs Latvijā (Lapas Mārtiņam - 150) . No: Varavīksne 1996. - R., 1996;  Kaudzīte M. Atmiņas no “tautiskā laikmeta “.. R.,1994; Vīksna M. Lapas Mārtiņš un folklora. // Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais. R.,1992. 

 

Il. : Portrets.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.