Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zīslaks (Sieslack) Eduards (1850 17. (29.) okt. Jelgavā –  1888 19.sept. (1. okt.) turpat)  – vācu tautības grāmatu apgādātājs un spiestuves īpašnieks.

Dzimis amatnieka ģimenē. Mācījies Jelgavas reālskolā. 1867–1870 māceklis Kurzemes Guberņas spiestuvē Jelgavā un Pēterburgā,1872 –1875 turpinājis apgūt iespiedēja prasmi Vīnē, Minhenē, Parīzē un Leipcigā. No 1880 Jelgavas Latviešu biedrības biedrs. Apbedīts Jelgavas Jāņa baznīcas kapos.

1875 Jelgavā atver apgādu un spiestuvi ar savulaik modernāko aprīkojumu Latvijā. Z. īpaši rūpējās par grāmatu apdari un ieviesa vairākus jauninājumus: no titullapas atšķirīgu grāmatu vāku, krāsainu salikumu un tipogrāfiskus ornamentus, gravētus burtu iniciāļus. Pasūtinātāji Z. spiestuves iespējas izmantoja, ja bija nepieciešami augstvērtīgi iespieddarbi. Spiestuve pieņēma pasūtinājumus no Pūcīšu Ģederta^, B. Dīriķa^, Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas^,  I. Alunāna^, J. Dravnieka^, Māteru Jura^ grāmatu apgādiem. 1893 Z. spiestuvi nopirka J. Dravnieks^. Nozīmīgākie Z. iespiedumi (daļa paša apgādā) : “Latviešu kalendārs” (1876–1888), bērnu grāmatu sērija “Grāmatu krājums jaunībai” (1876–1896, 10 grāmatas, pēdējais iespiedums pie J. Landsberga^), M. Kaudzītes “Vadons ortogrāfijas mācībā tautas skolām” (1877), J. V. Gētes “Lapsa Kūmiņš” (1879), J. Vinklera “Zeme kā zvaigzne paaules plašumā” (1879), J. Lautenbaha-Jūsmiņa “Zalkšu līgava”(1880), 2. Vispārīgo latviešu dziesmu svētku afiša (1880), nošu izdevumi 2. un 3. Vispārīgajiem latviešu dziesmu svētkiem (1880, l888),  žurnāls “Pagalms”(1881–1882), A. Bīlenšteina “Latviešu mīklas” (1883), Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums (2–5, 1884–1889),  Ausekļa “Raksti” (1888), A. Pumpura “Lāčplēsis” (1888), žurnāls “Austrums” (1888).

Lit.: Alunāns Ā. Ievērojami latvieši.  2. burtnīca. Jelgavā, l890; Dravnieks J. Eduards Zīslaks. Austrums,  Nr.10,  l888.; Stepiņš L. Pirmais latviešu literārais žurnāls “Pagalms”. R., 1970; Labrence L. Jelgavas grāmata.  R., 1984.

 Il. : E. Zīslaka fotogrāfija “Latviešu kalendārā” (sameklēt, kurā gadā).

L. Labrence

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.