Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zontāgs (Sonntag) Karls Gotlobs (1765 22. aug. (j. st.) Rādebergā pie Drēzdenes – 1827 17. (29.) jūl. Rīgā) – vācu tautības luterāņu garīdznieks, darbojies grāmatniecības vēsturē.

Dzimis pilsētas amatnieka ģimenē. 1784–1788 studējis Leipcigas universitātē. 1786 ieguvis maģistra un filozofijas doktora grādu. Rīgā 1788 Domskolā, 1789–1792 Liceja rektors. 1789–1909 mācītājs Jēkaba baznīcā. Kopš 1803 Vidzemes ģenerālsuperintendents. Daudzpusīgs literāts, ietekmīgs vācbaltiešu garadzīves darbinieks.

Referāts vācu valodā par Bībeles latviešu un igauņu izdevumu vēsturi pārskatā “Reformations-Jubiläums–Feier in der Rigaischen Abtheilung der Russischen Bibel-Gesellschaft” (1817), arī atsevišķi “Versuch einer Geschichte der lettischen und esthnischen Bibel-Uebersetzung” (1817).

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.