Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Žigs Jons (Ignota d., Žigas, # 1913) – grāmatu tirgotājs.

Panevežas apriņķa Kiburu pagasta zemnieks, dzīvojis Rīgā Šoneru ielā 1, dz. 17 .

1913  martā lūdz atļauju atvērt grāmatu tirgotavu Katoļu ielā 30 Rīgā.

Av.: LVVA 3. f., 8. l., 474.–476. lp.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.