Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Budbergs Gothards (# 1907–1909) – grāmatu iespiedējs.

      1907 saņēmis atļauju turēt H. Erliha^ tipogrāfiju Rīgā L. Jaunielā 24.

     1907–1909 B. iespiedis 22 grāmatas latviešu valodā, t.sk. policijas aizturēto J. Jankava^ brošūru “Sociāldemokrātija ir kungu–inteliģentu, bet nevis strādnieku partija” (1907).

       1909 tipogrāfija pārgājusi K. A. Klēnerta (vai Kleinerta) pārziņā un pārcelta uz Jaunavu 6, pēc tam Aleksandra 78, taču atradusies tur tikai 3 dienas.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1907. LVVA, 12.f., 1.apr., 29.l., 57.lp.; 29.l., 240.lp.; 31.l., 319., 452.lp.; 32.l., 179.–186.lp.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.