Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rīcs (Ruetz, Rietz) Rihards ( 1850 3. okt. Rīgā – 1915  1. apr. turpat) – vācu preses izdevējs, tipogrāfijas, litogrāfijas un sietuves īpašnieks.

Dzimis tirgotāja, Lielās ģildes vecākā un Baireitas konsula ģimenē. Mācījies Rīgas guberņas ģimnāzijā. 1868–1874 studējis Tērbatas universitātē jurisprudenci. 1874–1875 strādājis Tērbatas rātē un zemes tiesā, no 1875 advokāts, 1876–1878 sekretārs Tērbatas universitātē.

No 1879 Rīgā laikraksta “Zeitung für Stadt und Land” (no 1894 “Rigische Rundschau”) atbildīgais redaktors, no 1882 arī izdevējs. Izdevis arī citus laikrakstus un sīkiespieddarbus  vācu valodā. Lielās ģildes loceklis, Rīgas kredītbiedrības biedrs, 1912–1914 Vidzemes vācu biedrības Rīgas grupas priekšsēdis.

1882 nopircis A. Štāla^ spiestuves iekārtu Rīgā Doma laukumā 11/13, vēlāk viņam piederēja arī litogrāfija un sietuve. Latviešu grāmatu īpatsvars R. iespiedumu klāstā nav liels, aptuveni 25 grāmatas un sīkiespieddarbi.

 Lit.: [Nekrologs.] Rīgas Avīze. Nr. 15, 1915, 2. apr., 2. lpp.

Av.: LVVA 12.f., 1.apr., 8.l., 74. lp., 35. l., 594. lp., 37. l., 1.–8. lp. Rīgas adrešu grām. 1885–1914.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.