Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Treijs Heinrihs (#1894-1917) – grāmatu izdevējs, iespiedējs un tirgotājs.

          E. Gustava Treija dēls. 1894 saņēmis atļauju turēt tēva veikalu. 1898 H. Treijs atvēris spiestuvi, izdevis un iespiedis  pastkartes ar Valmieras un apkārtnes skatiem, kā arī grāmatas un sīkiespieddarbus pēc Valmieras un tās apkārtnes iestāžu un privātpersonu pasūtījuma. Iespiedis arī vācu un krievu val. Pie Treija kā burtlicis , vēlāk cinkogrāfijas iespiedējs strādājis Ignats Maļuškins, kurš arī pats izdevis pastkartes. Treijs izdevis Fr. Krastiņa skatu lugas „Aiz durvīm” (1911) un „Visjaukākais vakars” (1912), V.D. Baloža apcerējumu „Valmiera” (1911) un vēl dažas grāmatas.  Izdevis un iespiedis nedēļas laikrakstu „Valmieras Ziņojumu Lapa”  (1898–1915). Pavisam līdz 1917. gadam, kad vāciskis tautības dēļ nav saņēmis atļauju turpināt darbu, iespiedis vairāk nekā 50 grāmatu latviešu valodā . Viņa uzņēmumu turpināja  J. Dūnis. Treijs dzīvojis savā namā Valmierā līdz 20.gs. 30. gadiem. Par viņa dzīves beigu posmu trūkst ziņu

Lit.: Zīriņa I. Grāmatu izdevniecības un spiestuves Valmierā. No: Ko, tēvzeme, varu tev dot. Valmiera, 1999, 144.–151.lpp.

Av.: Dienas Lapa, Nr. 207,1894; Balss, Nr.5, 1898. Vidzemes adrešu grām. 1909.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.