Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Alksnis Jānis (# 1908–1914) – grāmatu iespiedējs.

     1909–1912 A. piederējusi tipogrāfija ar litogrāfiju  Rīgā Elizabetes ielā 16, 1913–1914  Suvorova ielā 14. 1908 – 1910  laistas klajā aptuveni 70–80 grāmatas un sīkiespieddarbi latviešu valodā. Bibliogrāfiskajos avotos nav atrodami latviski iespiedumi, kas A. spiestuvē  būtu laisti klajā turpmākajos gados.

Av.: Mis. Rīgas adrešu grāmata 1909–1914.

L. L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.