Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Āpsītis Jānis (#1898–1908)  –  grāmatu iespiedējs.

1898 kopā ar J. Nebokatu, L. Grenctālu, A. Kalniņu un K. Lēmani Rīgā  Jaunielā 24  nodibinājis tipogrāfiju “J. Nebocat&Co”.  1899 Nebokats  izstājies no kompānijas, bet pārējie līdzīpašnieki izveidojuši spiestuvi “Gutenberg”.  Tās vadītājs, iespējams, bijis Ā.   1906 spiestuve  “Gutenberg”   pārcelta  uz jaunām telpām L.Minsterejas ielā 6,  uzņēmums  pārgājis L. Grenctāla īpašumā. 1908. Ā. bijis atbildīgais vadītājs B. Baumanes tipogrāfijā.

Ā. Apgādājis  F. Bernera grāmatu  “Vētras uz jūras” (1900).

Av.: LVVA 12.f., 1.apr., 22.l., 72.lp.; 30.l., 33. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.