Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Baumane Berta (#1891–1913) – grāmatu iespiedēja.

    Pēc izcelsmes zemniece no Tukuma apriņķa Ozolmuižas pagasta.

   1891 16. martā saņēmusi atļauju atvērt spiestuvi Rīgā Kuldīgas ielā 49. Spiestuve vairākkārt mainījusi atrašanās vietu: 1893 tā atradās Marijas 17 (Dzirnavu 5), 1900  Aleksandra 18, 1901 Aleksandra 31, 1909 Suvorova 14, 1912  Peldu 27.  1893 tipogrāfijā strādājis viens iespiedējs un 2 strādnieki, tās inventārā bijusi ātrspiede un litogrāfijas iekārtas. 1908 atbildīgais vadītājs bijis Jānis Apsītis, pēc tam Ādolfs Reinbergs. 1913 uzņēmums pārgājis Reinberga īpašumā.

   B. tipogrāfijā iespiests ap 200 latviešu grāmatu, arī vajāti izdevumi. 1907 aizliegta spiestuvē iespiestā  E. Lazareva brošūra “ Zeme un brīvība”, 1909 bijusi anonīma sūdzība ģenerālgubernatoram par aizliegtas latviešu grāmatas drukāšanu .

Av.: LVVA 12.f., 1.apr., 12.l., 48. lp.; 37.l., 1.–4.lp.; 18.l., 4.lp.; 22.l., 183.lp.; 29.l., 100.lp.; 30.l., 33.lp., 31.l., 385., 407., 498.–499. lp.; 35. l., 476., 533.lp.  Rīgas adrešu grāmatas 1896/97–1913. Slud.// Dienas Lapa,  Nr. 80, 1894..

L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.