Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Baumanis Krišs (#1912–1914) – grāmatu iespiedējs.

1912 kopā ar kompanjonu  ieguvis  atļauju iegādāties spiestuvi no J. Meļķīša Rīgā Tērbatas ielā 42, kļūst  spiestuves “Melder u. Baumann” līdzīpašnieks. Uzņēmumā ietilpusi arī grāmatu sietuve.1913 izsludināta šīs tipogrāfijas spiedes izsole.

 Spiestuve izgatavojusi biedrību statūtus, programmas, tirgotāju katalogus, pārskatus, ielūgumus, skatu kartes. Iespiestas arī dažas neliela apjoma lietišķa satura brošūras. No 1914 spiestuve pārgājusi E. Šķiņķa īpašumā.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1914. LVVA 12.f., 1.apr., 35.l., 595.lp; 36.l., 94., 122., 575.  lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.