Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Beķere Anna Grieta (# 1906–1912) – grāmatu tirgotāja un apgādātāja.

      1906–1912 (iespējams, arī vēlāk) piederējis grāmatu veikals ar lasāmbibliotēku Talsos Lielajā ielā 47.

      Apgādājusi  J. Bergmana drāmu “Kalnu gaiss” (1909).

      Av.: Kurzemes adrešu grām. 1912; LVVA 412.f., 4.apr., 1180.l., 62.lp.

      L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.