Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Brēdenfelds Kristaps (ap 1854 – 1930 martā Rīgā) – grāmatu iespiedējs.

      Apmēram  no1875 dzīvojis Sanktpēterburgā.

      1904 Sanktpēterburgā Zabalkanskija prospektā 30  atvēris ar latviešu burtiem  apgādātu tipogrāfiju ”K. Brēdenfelds un biedri”. B. līdzīpašnieks bijis Krastiņš. Tipogrāfijā iespiesti Sanktpēterburgā dzīvojošo latviešu izdevumi, t. sk. daudzas A. Gulbja izdotās grāmatas, kā arī Latvijas izdevēju pasūtījumi.

      B. laidis klajā ap 60 latviešu grāmatu. To skaitā  marksistiskas vai sociāldemokrātiskas ievirzes autoru (K. Kautska, K. Marksa u.c.) sacerējumi, latviešu literātu grāmatu pirmizdevumi (Raiņa sagatavotais “Virpuļa kalendārs”, Fallija, Doku Ata, Aspazijas, Pērsieša) , G. Merķeļa darbu tulkojumi, grāmatas latgaliešu rakstu valodā. Spiestuve bijusi latviešu sabiedriskās dzīves centrs, tajā pulcējušies  jaunie literāti A. Būmanis, K. Ducmanis, E. Jansons, F. Roziņš, J. Asars, A. Šteins u.c. 1905–1907 revolūcijas laikā B. palīdzējis slēpties un emigrēt revolūcijas dalībniekiem..

     Parādu dēļ B. 1908 pārdevis  spiestuvi E. Mekam.

Lit.: –s. No Pēterburgas. Baltijas Vēstnesis, Nr. 35, 1905, 17. febr. Gulbis A. Kristaps Brēdenfelds. Jaunākās Ziņas, Nr. 71, 1930, 27. martā, 3.lpp.

Il.: Portr. Jaunākās Ziņas, Nr. 71, 1930.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.